کد مقاله #157 زمینه: مهندسی صنایع
عنوان انگلیسی:
Reverse supply chain coordination by revenue sharing contract: A case for the personal computers ind
تعداد صفحات انگلیسی:
11 صفحه
عنوان فارسی:
هماهنگی معکوس در زنجیره‏ تامین به وسیله‏ ی قراردادی که درآمد را به اشتراک می‏گذارد: یک مورد از صنعت
تعداد صفحات فارسی:
28 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
140,000 ريال
چکیده فارسی:
محصولاتی که پس از پایان عمرشان بازیافت نمی‏شوند ضرر زیادی به محیط وارد می‏سازند. طی یک مجموعه روش برای باز تولید، می‏توان از این محصولات با عمر تمام شدنی فواید جدیدی را به دست آورد. این مطالعه که برای صنعت کامپیوتر طراحی شده است، یک مدل تحلیلی را برای انجام بازیافت تعریف می‏کند که با استفاده از دیدگاهی اثربخش از منظر همه‏ی افراد سهیم در فرایند، از زنجیره تامین معکوس استفاده کرده است. مواردی که برای تحلیل در نظر گرفته شده‏اند زنجیره تامین‏های دو یا سه پله‏ای هستند، که ما در ابتدا به حالت غیر متمرکز معکوس به دنبال حالت هماهنگ در طی پیاده سازی قرارداد درآمد مشترک، نگاه می‏کنیم. ما تمایل مشتری برای بازگرداندن واحدهای منسوخ و کهنه را به عنوان تابعی از تخفیف پیشنهاد شده توسط فروشنده در تبادل برای بازیافت وسایلی با یک ارزش بازتولیدی تعریف می‏کنیم. نتایج نشان می‏دهند که اندازه‏های عملکرد و منافع کلی زنجیره تامین طی هماهنگی با قراردادهای اشتراک درآمد در هردو زنجیره تامین معکوس دو و سه پله‏ای، ارتقاء می‏یابند.
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...