کد مقاله #153 زمینه: نفت ، گاز و پتروشیمی
عنوان انگلیسی:
مخلوط سازی سیمان
تعداد صفحات انگلیسی:
22 صفحه
عنوان فارسی:
cement blending
تعداد صفحات فارسی:
30 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
150,000 ريال
چکیده فارسی:
برای جلوگیری از گیج کردن خوانندگان در این بحث , عبارات سیال باز (پایه ای) و سیال مخلوطی باید از ابتدا مشخص گردند. سیال پایه یک آب تمیز یا نمکی می باشد که حاوی هیچ گونه مواد افزودنی نمی باشد. سیال مخلوطی , همان سیال پایه ای به اضافه­ی مواد افزودنی مایع با غلظت مورد نظر می باشد. برای سیستم های سیمانی که تنها از مواد افزودنی خشک استفاده می کنند , سیال پایه همان سیال میکس است.
مخلوط سازی با استفاده از مواد افزودنی , فرآیند اضافه کردن مواد افزودنیِ سیمانی خواسته شده ( مایع یا خشک ) به سیال پایه در غلظت مناسب می باشد. مخلوط سازی با استفاده از مواد افزودنی خشک , از طریق اضافه سازی ِ غلظت مناسب از هر ماده افزودنی به یک تانک حاوی ِ حجمی از سیال میکس انجام می گیرد. مخلوط سازی با استفاده از مواد افزودنی مایع از طریق اندازه گیری مواد افزودنی در تانک های جانشینی که برای سنجش سیال میکس در حین عملیات مخلوط شدن بکار می روند , یا با اضافه کردن آن ها همانند مواد افزودنی خشک اعمال می شود.
 
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...