کد مقاله #132 زمینه: زیست شناسی
عنوان انگلیسی:
Numerical Modeling and Calculation of Sensing Parameters of DNA Sensors
تعداد صفحات انگلیسی:
24 صفحه
عنوان فارسی:
مدلسازی عددی و محاسبه¬ی پارامترهای سنجش سنسورهای DNA
تعداد صفحات فارسی:
23 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
115,000 ريال
چکیده فارسی:
چکیده
این روزها، ساخت و بهره برداری از حسگرهای زیستی DNA بدون برچسب، ابزاری قطعی برای دستیابی به تست¬های آزمایشگاهی قابل اعتماد هستند. از این رو، سیستم¬های تشخیص یا سنسورهای استفاده کننده از نانومواد جدید بعنوان ابزارهایی قدرتمند برای محققان ژنتیک در درک پیشرفت و نظارت بر مراحل اولیه¬ی بیماری و معاینات معمول در نظر گرفته می¬شوند و طراحی کنترل شده¬ی این سنسورها حیاتی است. فناوری نانو خود را به تولید حسگرهای زیستی بسیار حساس و قابل اعتماد اختصاص داده است. با وجود این تلاش¬ها، مکانیسم سنجش در سنسورهای DNA مبتنی بر اثر میدان بدون برچسب، جنجال زیادی در بین دانشمندان ایجاد کرده است. به منظور یافتن پاسخ این پرسش¬ها، توسعه¬ی یک مدل تحلیلی از این سنسورها می¬تواند کمک کننده باشد. علاوه بر این، تنها براورد محاسباتی می¬تواند به طراحان اجازه دهد تا اهمیت پارامترهای مختلف درگیر در ساخت را بسنجند و یک چارچوب برای مقایسه¬ی نتایج تجربی ارائه دهند. در این فصل، ما یک مدل عددی برای ترانزیستورهای اثر میدانی مبتنی بر گرافن با مشخصه¬ی جریان-ولتاژ (FET ها)، ارائه خواهیم کرد که شامل محاسبه¬ی تغییرات رسانایی در پاسخ حسگر در طول هیبریداسیون DNA است. نتایج به دست آمده با کار تجربی مقایسه شده و توافق قابل قبولی مشاهده شده است.
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...