کد مقاله #129 زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Nonlinear Control of a Variable-Speed Wind Turbine Using a Two-Mass Model
تعداد صفحات انگلیسی:
14 صفحه
عنوان فارسی:
کنترل غیرخطی یک توربین بادی با سرعت تغییر با استفاده از مدل دو توده
تعداد صفحات فارسی:
31 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
155,000 ريال
چکیده فارسی:
خلاصه. این مقاله یک رهیافت غیرخطی را ارائه می‌دهد، و این کار را با استفاده از یک مدل دو توده و یک بادسنج برای کنترل توربین‌های بادی (WT) با سرعت متغیر، انجام می‌دهد. نیاز به یک مدل دو توده به خاطر نیاز به سروکله زدن با مودهای انعطاف‌پذیر که به دلیل سختی حرکت محور در سرعت پایین ایجاد می‌گردد. هدف اصلی از پیشنهاد کنترل‌کننده‌ها دریافت بهینه توان تولیدشده توسط باد با محدود کردن بارهای متغیر بر تجهیزات پیشرانه هست. این مقاله با تطبیق برخی از استراتژی‌های موجود شروع می‌کند. اما، عملکرد آن‌ها ضعیف هست، و این به خاطر جنبه‌های دینامیکی باد و توربین بادی می‌باشد که در نظر گرفته نشده است. به‌منظور دستیابی به مقداری بهبود، کنترل‌کننده‌های حالت فیدبکی غیرخطی استاتیک و دینامیک، به همراه یک بادسنج ، پیشنهاد می‌شوند. با توجه به عملی که بادسنج انجام می‌دهد و همراه تجهیزات کنترلی در توربین بادی مورد استفاده قرار می‌گیرد، ایده پشت این موضوع، استفاده از دینامیک توربین بادی توسط خودش به‌عنوان یک وسیله اندازه‌گیری است. تمامی این ایده‌ها و روش‌ها توسط یک شبیه‌ساز توربین بادی مورد تائید قرار گرفتند. و یک مطالعه قیاسی نیز بین کنترل‌کننده‌های پیشنهادی ارائه گردید. نتایج، عملکرد بهتری را برای کنترل‌کننده دینامیکی غیرخطی به همراه تخمین زننده باد در مقایسه با سایر روش‌های موجود نشان می‌دهند.
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...