کد مقاله #122 زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Managing inventories in a two-echelon dual-channel supply chain
تعداد صفحات انگلیسی:
17 صفحه
عنوان فارسی:
مدیریت موجودی ها در یک زنجیرة تامین دوسطحی و دو کاناله
تعداد صفحات فارسی:
39 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
195,000 ريال
چکیده فارسی:
چکیده
در این مطالعه یک سیستم مدل موجودی دوسطحی و دو کاناله شامل یک تولیدکنندة مرکزی و یک خرده فروش مورد بررسی قرارگرفته است. رقابت میان تولید کننده در بازار بالادستی و خرده فروش در بازار پایین دستی در زنجیره تامین دوسطحی درنظرگرفته شده، ، و محصولات در دو کانال از طریق فروش اینترنتی و خرده فروشی(از طریق یک خرده فروش) به فروش رسانده می شوند. در این سیستم تقاضای احتمالی از دو بخش مشتریان دریافت می¬شود: مشتریانی که خرده فروشی سنتی را ترجیح داده و دسته دیگر مشتریانی هستند که از طریق اینترنت سفارش می¬دهند. تقاضای مشتریان خرده فروشی از طریق موجودی انبار در سطح پایین تامین می شود درحالیکه تقاضا به صورت اینترنتی از طریق تحویل مستقیم کالای موجودی از سطح بالا انجام می پذیرد. زمانیکه کالای موجودی در هریک از این دوکانال فراهم نباشد، مشتریان¬ به کانال دیگر با یک سودآوری مشخص انتقال داده خواهند شد. یک سیاست کنترل موجودی یک به یک اعمال شده است. به منظور توسعة اقدامات اجرایی انعطاف پذیری زنجیره تامین، یک ساختار هزینه¬ تعریف شده است که دو عامل هزینه اجرایی یعنی هزینه نگهداری موجودی  و هزینه های فروش از دست رفته را مدنظر قرار می دهد. دیدگاه های مختلفی را مطرح می نماییم که از تحلیل پارامتری این مدل به صورت مشهود بدست آمده اند. همچنین عملکرد دو استراتژی توزیع کانال احتمالی یعنی استراتژی¬های مستقیم و خرده فروشی بررسی شده¬اند. نتایج محاسباتی نشان می دهند که استراتژی دوکاناله عملکرد بهتری نسبت به سایر استراتژی¬ها دارا است و کاهش هزینه محقق شده بواسطه انعطاف پذیری سیستم دوکاناله می¬تواند تحت شرایط معین، قابل ملاحظه باشد.

کلیدواژگان: موجودی؛ مدیریت زنجیرة تامین؛ کانال¬های توزیع؛ تجارت الکترونیکی؛ بازاریابی مستقیم
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...