کد مقاله #120 زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Ethical, Privacy, and Security Issues in the Online Social Network Ecosystems
تعداد صفحات انگلیسی:
26 صفحه
عنوان فارسی:
مسائل اخلاقی، حریم خصوصی، و امنیتی در اکوسیستم شبکه اجتماعی آنلاین
تعداد صفحات فارسی:
32 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
180,000 ريال
چکیده فارسی:
اهداف یادگیری
پس از مطالعه این فصل، خواننده باید قادر به:
 1. درک شبکه های کامپیوتری
2. درک شبکه های اجتماعی
3. درک شبکه های اجتماعی آنلاین
4. درک مسائل حریم خصوصی موثر بر شبکه های اجتماعی آنلاین
5. بحث در مورد مسائل حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی
6. بحث در مورد مسائل اخلاقی در شبکه های اجتماعی آنلاین
7. بحث در مورد مسائل امنیتی در شبکه های اجتماعی آنلاین
8. بحث در مورد محدودیت های قانونی شبکه  برای مقابله با شبکه های اجتماعی آنلاین، حفظ حریم خصوصی و مسائل امنیتی باشد.
 

از آنجا که ما قصد بر تمرکز روی شبکه های اجتماعی آنلاین در این فصل داریم، ضروری است که خواننده یک درک خوب از زیرساخت های شبکه که بر اساس آن از شبکه های اجتماعی آنلاین به وجود می آیند داشته باشد. بنابراین ما این فصل را با یک مقدمه سبک از مفاهیم یک شبکه کامپیوتری شروع خواهیم کرد. اندکی دانش از زیرساخت شبکه های کامپیوتری کمک خواهد کرد که خواننده چگونگی خدمات شبکه های اجتماعی آنلاین را درک کند، که در بخش 13.4.3، بحث خواهد شد. بنابراین در اینجا یک معرفی نرم از شبکه های کامپیوتری را خواهید یافت. 
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...