کد مقاله #12 زمینه: مکانیک
عنوان انگلیسی:
Advancements in superlubricity
تعداد صفحات انگلیسی:
11 صفحه
عنوان فارسی:
پیشرفت‌ها در ابر روان‌کنندگی
تعداد صفحات فارسی:
23 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
115,000 ريال
چکیده فارسی:
چکیده
ابر روان‌کنندگی، موضوع جدیدی در علم اصطکاک شناسی می‌باشدکه در آن ضریب اصطکاک لغزشی در حدود 01/0 تا 001/ مقادیر معمول ضریب اصطکاک می‌باشد.از زمانی که مفهوم ابر روان‌کنندگی ارائه شده است،این موضوع توجهات روزافزون محققین را در علوم اصطکاک شناسی، فیزیک، شیمی، مواد و ... به خود جلب نموده است. در طی دو دهه‌ی اخیر، پیشرفت‌های قابل ملاحظه ای در تحقیقات آزمایشگاهی در زمینه‌ی ابر روان‌کنندگی به وقوع پیوسته است.در تحقیق حاضر، پیشرفت‌های ایجاد  شده در ابر روان‌کنندگی جامد و مایع مورد بازبینی واقع شده‌اند و مکانیزم‌های روان‌کنند  گی در سیستم‌های مختلف ابر روان‌کنندگی مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند. در نهایت مشکلات و مسائل مکانیزم‌های  ابر روان‌کنندگی و همچنین روند توسعه‌ی آن در آینده‌ ارائه شده‌اند.
کلمات کلیدی: اصطکاک، ابر روان‌کنندگی، ابر روان‌کننده‌های جامد، ابر روان‌کننده‌های  مایع.
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...