کد مقاله #101 زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
C-VeT an open research platform for VANETs: Evaluation of Peer to Peer Applications in Vehicular Net
تعداد صفحات انگلیسی:
2 صفحه
عنوان فارسی:
C-VeT یک بستر باز تحقیقاتی برای VANETs : ارزیابی نرم افزارهای نظیر به نظیر در شبکه های فضایی
تعداد صفحات فارسی:
6 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
30,000 ريال
چکیده فارسی:
VeTیک بستر باز تحقیقاتی برای VANETs: ارزیابی نرم افزارهای نظیر به نظیر در شبکه هایفضایی
1. مقدمه
بستر فضایی  UCLA[6] برای ارائه یک بستر انعطاف پذیر و کاملا مجازی جهت آزمایش کردن پروتکل های جدید برای شبکه های فضایی طراحی شده است. منطق پشت یک بستر آزمایشی دانشگاهی(campus) در این ایده نهفته است که یک دانشگاه ممکن است مدل خوبی از یک شهر کوچک در نظر گرفته شود. به ویژه UCLA، با محوطه 15 هکتاری اش، می تواند با مرکز شهر با متوسط ​​شهر USو یا یک شهر کوچک مقایسه شود. دیدگاه دانشگاهی شامل تمام ویژگی های معمولی یک شهر از قبیل ساختمان بلند قامت و همچنین ساختمانهای کوتاه قامت پارک ها، سازه های پارکینگ و جاده های هر اندازه می شود. الگوهای تحرک در داخل محوطه دانشگاه توسط چند فعالیت بسیار شبیه به فعالیت های موجود در هر مرکز شهر ایالات متحده هدایت می شود.
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...