کد مقاله #10 زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
PUF-enh anced offline RFID securit y and privacy
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
امنیت و حریم خصوصی شناسایی فرکانس رادیویی (RFID) افزایش یافته تابع کپی ناپذیر فیزیکی (PUF)
تعداد صفحات فارسی:
25 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
125,000 ريال
چکیده فارسی:
RFID(شناسایی فرکانس رادیویی) مبتنی بر راه حل های ارتباطات امروزه به طور گسترده ای در محیط های سیار مانند کنترل دسترسی برای سیستم ایمنی، سیستم های فروش بلیط برای سیستم حمل و نقل و رویدادهای ورزشی استفاده می شود. این سیستم ها معمولاً به تگ خوان هایی که به طور مداوم به یک سیستم باطن ایمن متصل نیستند بستگی دارند. بنابراین، این تگ خوان ها باید قادر به انجام وظایف خود حتی در حالت آفلاین باشند که به طور کلی نیاز به مدیریت توسط تگ خوان ها این داده های حساس می باشد. استفاده از RFIDممکن است موجب مشکلات امنیتی و حفظ حریم خصوصی متعددی مانند قابلیت ردیابی صاحب تگ، استراق سمع مخرب و شبیه سازی شناسه ها شود. علاوه بر این، زمانی که یک تگ خوان توسط دشمن به خطر بیافتد، راه حلی برای حل این مسائل بدتر می شود. به منظور رسیدگی به این مسائل، پروتکل احراز هویت چند RFIDارائه شده است. اما تقریباً هیچ یک از آنها حفظ حریم خصوصی قوی برای صاحب شناسه یا تگ ارائه نمی دهند. از سوی دیگر، چندین چارچوب برای تجزیه و تحلیل امنیت و حفظ حریم خصوصی پیشنهاد شده است، اما هیچ یک از آنها سیستم RFIDآفلاین را در نظر نگرفته اند.
با وجود انگیزه برای ایننیاز، در این مقاله، ما ابتدا مدل وادنی [1]را بازبینی می کنیم، سپس آن را با در نظر گرفتن سیستم RFIDآفلاین گسترش می دهیم و نظریه حملات سازشی تگ خوانرا معرفی می کنیم. پس از آن، ما یک پروتکل تصدیق دوجانبه RFIDراارائه می دهیم. پروتکل ما بر اساس استفاده از توابع کپی ناپذیر فیزیکی (PUFs) است که ارائه دهنده ابزار مقرون به صرفه برای تراشه های اثر انگشت بر اساس خواص فیزیکی آنها می باشد. ما ثابت می کنیم که پروتکل ما حریم خصوصی مخربی برای صاحب تگ حتی در برابر حملات تگ خوان هافراهم می کند.
کلمات کلیدی:شناسایی فرکانس رادیویی (RFIDPUF،امنیت، حریم خصوصی، سازش تگ خوان


[1] . Vaudenay
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...